Alev Özas

"Sarayburnun'dan Görünüm", Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 25x25 cm.