Tanju Demirci

Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 150x150 cm.