Levkar

Tuval üzerine yağlıboya, imzalı, 24x40 cm.